کاریابی در سبزوار - لیست مراکز کاریابی سبزوار و استان خراسان
کاریابی در سبزوار

 

لیست مراکز کاریابی  سبزوار

نام مرکز: سروش

استان: خراسان رضوي

شهر: سبزوار

آدرس: خيابان اسرار شمالي - روبروي بانك مركزي

تلفن: 05712245800

نام مرکز: سينا

استان: خراسان رضوي

شهر: سبزوار

آدرس: خيابان بيهق - ابتداي خيابان بسيج

تلفن: 05712243961

نام مرکز: پيروز راهوار

استان: خراسان رضوي

شهر: سبزوار

آدرس: سبزوار - ميدان 22 بهمن (پست و تلگراف)- جنب قنادي كامران - صندوق پستي 485

تلفن: 05712235461

لیست مراکز کاریابی  نیشابور

نام مرکز: طرزي

استان: خراسان رضوي

شهر: نيشابور

آدرس: خ فردوسي جنوبي - پاساژ فردوسي - طبقه منهاي يك

تلفن:0551 2221743

نام مرکز: كارآمدان

استان: خراسان رضوي

شهر: نيشابور

آدرس: نيشابور - ميدان امام خميني - جنب بانك ملت مركزي

تلفن: 05512248770

نام مرکز: خيام

استان: خراسان رضوي

شهر: نيشابور

آدرس: نيشابور - خيابان امام - ضلع شمالي ميدان خيام - پلاك 241

تلفن: 05512223808

 

لیست مراکز کاریابی  مشهد

نام مرکز: كارگشايان برتر

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - خيابان مطهري جنوبي - مطهري 24 - شماره 262 - طبقه فوقاني عكاسي نگارين

تلفن: 7270594

نام مرکز: كارگشايان برتر

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - خيابان مطهري جنوبي - مطهري 24 - شماره 262 - طبقه فوقاني عكاسي نگارين

تلفن: 7270594

نام مرکز: كارياب

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار شهيد صادقي (سازمان آب)- بلوار قاضي طباطبايي 4 - پلاك 21

تلفن: 0511-8418864 ، 09155111038

نام مرکز: كوشا

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار فردوسي - حدفاصل بين ميدان جانباز و خيابان ثمانه -شماره 153 - طبقه همكف

تلفن: 7672891-7672890

نام مرکز: گلبهار

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: شهر جديد گلبهار - خيابان بهار - خيابان نرگس شمالي 2 - پلاك 15 - طبقه همكف

تلفن: 05826224383

نام مرکز: گلستان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: قاسم آباد - بلوار اماميه - نبش اماميه 24 - شماره 36

تلفن: 6620531

نام مرکز: مفتاح

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: ميدان شهدا - ابتداي خيابان آيت اله عبادي - ساختمان انصار - طبقه دوم - واحد 3

تلفن: 2214706

            نام مرکز: مهرگان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - خيابان آيت اله عبادي - آيت اله عبادي 28 - شماره 23

تلفن: 7261547

نام مرکز: فرهان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - بلوار معلم - بين معلم 44 و ميدان معلم - شماره 1148

تلفن: 8699322

نام مرکز: فرهيختگان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: چهار راه راهنمايي - به طرف خيابان سناباد - طبقه فوقاني مبلمان زيباي شهر - شماره 702

تلفن: 8442745-49 ,8442750

نام مرکز: فن آوران

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - خيابان 17 شهريور - نرسيده به پنجراه - سراي اردكانيان - طبقه فوقاني - شماره 12

تلفن: 3664888

نام مرکز: كارآفرينان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - ميدان راهنمايي - دستغيب 4 - پلاك 7

تلفن: 8446122 - 3

نام مرکز: رجا

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: سيدي - بلوار صبا - بين صبا 48 و 50

تلفن: 3815133

نام مرکز: زاگرس

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار فردوسي - بين جانباز و خيابان ثمانه - پلاك 141 - طبقه دوم

تلفن: 7652066

نام مرکز: زرين كار

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: خ سناباد - بين سناباد 50 و 52 - طبقه فوقاني بانك صادرات - شماره 630

تلفن: 05118446122-3

نام مرکز: سامان كار

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - بولوار جمهوري - چهار راه گاراژدارها (حافظ) - طبقه فوقاني تعاوني و اعتباري ميزان - واحد 4

تلفن: 3443060 - 3416730

نام مرکز: شايان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار معلم - حدفاصل چهار راه دانش آموز و دانشجو - بين معلم 43 و 45 - شماره 635 - طبقه اول - پلاك 2

تلفن: 8927767

نام مرکز: تلاش

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: فلكه برق - خيابان امام رضا - بين 27 و 29 - شماره 891 - طبقه دوم

تلفن: 852776 - 8597371

نام مرکز: توانگران

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوارشهيد صادقي(سازمان آب) - روبروي بازار گوهرشاد - نبش صادقي 10 - پلاك 1 - واحد 4

تلفن: 7623829

نام مرکز: جامعه

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: ميدان شهدا - خيابان امام خميني - كوي جنب مدرسه حكيم نظامي (امام خميني 8) - پلاك 12

تلفن: 2235656-2229172

نام مرکز: جوان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار ابوطالب - بين ابوطالب 3 و 5 - پلاك 99

تلفن: 7264586

نام مرکز: جوانان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - قاسم آباد - چهار راه ورزش - مجتمع الماس - طبقه اول

تلفن: 6618815-6627626

نام مرکز: خراسان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: خيابان دانشگاه - كوچه سجادي - ساختمان 40

تلفن: 05112206133 - 2210400

نام مرکز: اميد

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: خيابان خسروي نو - ساختمان 333/1 - طبقه سوم - واحد غربي

تلفن: 2230422

نام مرکز: ايران

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: چهار راه خواجه ربيع - خيابان محسن كاشاني - بين كاشاني 2 و 4 - پلاك 70

تلفن: 7246227-7279900

نام مرکز: برزمهر

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار سجاد - مقابل خيابان ميلاد - پلاك 56/1 - طبقه همكف

تلفن: 7670255 - 7615403 - 05117655468 - 9

نام مرکز: بهمن كار

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: قاسم آباد - چهار راه مخابرات - بلوار شريعتي 20- پلاك 512

تلفن: 6641308

نام مرکز: پارس

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - بلوار استقلال - بين استقلال 1 و 2- پلاك 71 - طبقه 3

تلفن: 051162852221-05116062899

نام مرکز: پاسارگاد

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوارسجاد - بين خيابان پامچال و خيابان مرجان - شماره 326

تلفن: 7626682

نام مرکز: پزشكان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: خيابان ابن سينا - ابن سينا 1 و 3 - ساختمان اطبا - شماره 29 - طبقه اول

تلفن: 8532369-8532270

نام مرکز: پويا

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - بولوار امامت - امامت 19 - پلاك 119 - طبقه 2

تلفن: 6060222

نام مرکز: آپادانا

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: خيابان شهيد مفتح - نبش مفتح 3 - ساختمان پزشكان - طبقه دوم

تلفن: 2766929

نام مرکز: آريا

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار وكيل آباد - بين سه راه آب و برق و وكيل‌آباد 20 - جنب مركز پزشكي ابن سينا - ساختمان سامان 540 - طبقه دوم - واحد 3

تلفن: 8690999- 8675536 - 8687466

نام مرکز: آسيا

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار مصلي - بين 8 و 10 - پلاك 321 - طبقه اول

تلفن: 3658252

نام مرکز: آينده سازان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: خ امام خميني - حد فاصل چهار راه لشكر و ميدان ده دي - نبش امام خميني 35 - طبقه دوم پاساژ طاهري - واحد شماره 19

تلفن: 05118513339

نام مرکز: ابتكار

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار جمهوري اسلامي - بين چهار راه مقدم و رام - مقابل بانك صادرات - پلاك 547 - طبقه فوقاني

تلفن: 0511-3437513

نام مرکز: افق

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - بلوار قرني - بعد از چهار راه ميدان بار - قرني 7 - شماره 4 - طبقه دوم

تلفن: 7255377

نام مرکز: البرز

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار وكيل آباد - خيابان هاشميه - نبش هاشميه 16- طبقه 1

تلفن: 8833755-8832228

 

لیست مراکز کاریابی  سایر شهرهای خراسان

نام مرکز: نوآوران

استان: خراسان رضوي

شهر: تربت حيدريه

آدرس: تربت حيدريه - ميدان بسيج - بلوار شهيد مدرس - روبروي اداره كار و امور اجتماعي

تلفن: 05312226850-2234109

نام مرکز: نويد چناران

استان: خراسان رضوي

شهر: چناران

آدرس: چناران - بازارچه مركزي - بعد از چهار راه دوم - پلاك دوم

تلفن: 05826230095

نام مرکز: هدف

استان: خراسان رضوي

شهر: خواف

آدرس: بلوار مرزداران - روبروي منطقه نيروي انتظامي

تلفن: 4229391

نام مرکز: كاوش كار

استان: خراسان رضوي

شهر: كاشمر

آدرس: كاشمر - خيابان امام - امام خميني 3 - كوي شهيد قندي - شماره 52

تلفن: 05328240319

نام مرکز: لقمان

استان: خراسان رضوي

شهر: سرخس

آدرس: سرخس - بولوار وليعصر - روبروي اداره تامين اجتماعي

تلفن: 0515221456

نام مرکز: مولانا

استان: خراسان رضوي

شهر: تايباد

آدرس: تايباد - خيابان امام خميني - جنب نانوايي افكن‌پور

تلفن: 05294231692

نام مرکز: صدرا

استان: خراسان رضوي

شهر: بجستان

آدرس: خيابان امام خميني - بازار بزرگ (پاساژ چكنه) - واحد 7

تلفن: 0535226552 - 226551

نام مرکز: عدالت

استان: خراسان رضوي

شهر: فريمان

آدرس: فريمان - خيابان شهيد رجايي - ابتداي شهيد رجايي 4

تلفن: 05126230620

نام مرکز: فرهاد

استان: خراسان رضوي

شهر: قوچان

آدرس: بازار مشهد - چهار راه دوم - سمت چپ - ابتداي خيابان كلاهدوز

تلفن: 05813229643

نام مرکز: كارانديشان

استان: خراسان رضوي

شهر: گناباد

آدرس: گناباد - خيابان شهيد شوريده - مقابل دبيرستان دكتر بهشتي - جنب خانه صنعت ومعدن گناباد

تلفن: 05357221450

نام مرکز: رهنما

استان: خراسان رضوي

شهر: برداسكن

آدرس: برداسكن - خيابان آيت اله طالقاني - بعد از چهار راه صدرا - سمت راست - شماره 118

تلفن: 05327226424 – 7224731

نام مرکز: رهيافت

استان: خراسان رضوي

شهر: كلات نادر

آدرس: كلات نادر - خيابان امام خميني - پلاك 25

تلفن: 05122722324 - 2722407

نام مرکز: شكوفا

استان: خراسان رضوي

شهر: تربت حيدريه

آدرس: ميدان بسيج - نبش مدرس 33

تلفن: 05312310534

نام مرکز: ثامن

استان: خراسان رضوي

شهر: فريمان

آدرس: فريمان - خيابان امام رضا (ع) - شرقي 2 - شماره 7

تلفن: 05126223900

نام مرکز: اميد ابيورد

استان: خراسان رضوي

شهر: درگز

آدرس: درگز - بلوار صياد شيرازي - نبش صياد شيرازي 6 - طبقه 2

تلفن: 05825221319

نام مرکز: بيستون

استان: خراسان رضوي

شهر: قوچان

آدرس: قوچان - خيابان امام - ابتداي خيابان شهيد مدرس - طبقه فوقاني عكاسي جلوه

تلفن: 05812244097

نام مرکز: آتي

استان: خراسان رضوي

شهر: رضا شهر

آدرس: رضا شهر - بولوار پيروزي - مقابل اداره مخابرات پيروزي - شماره 222

تلفن: 8797221

نام مرکز: آيندگان

استان: خراسان رضوي

شهر: تربت جام

آدرس: تربت جام - خيابان مولانا - چهار راه مخابرات - ساختمان صندوق انصار

تلفن: 05812221661

نام مرکز: ابرار

استان: خراسان رضوي

شهر: قوچان

آدرس: ابتداي خيابان وليعصر - بازارچه رنگرزها - سمت چپ - طبقه فوقاني طباخي پاكيزه

تلفن: 05812232637

+ نوشته شده در  سه شنبه هفدهم آبان ۱۳۹۰ساعت 9:17  توسط مدیریت 
 

> نرم افزار طراحی چهره face wizard 2012
طراح چهره بهترین برنامه های طراحی چهره به صورت 2 و3 بعدی به- طراحی و ساخت چهره به صورت ۲ و ۳بعدی ...

5,500 تومان

> آموزش تصویری جدیدترین مدلهای شینیون مو
آموزش هنر شینیون توسط مارتین پارسونز -- آموزش جدیدترین مدلهای شینیون به زبان فارسی مجموعه ای بی نظی ...

9,500 تومان

> 950 ساعت آموزش زبان انگلیسی Rosetta Stone
روش جدید آموزش زبان به صورت تعاملی تمرین های اختصاصی جهت یادگیری بهتر آموزش خواندن،نوشتن،گوش دادن ...

12,000 تومان

> آموزش زبان انگلیسی Tell Me More
یکی از بهترین و قدرتمند ترین نرم افزارهای آموزش زبان انگلیسی در دنیا بوده که به دلیل خلاقیت و نوآوری ...

7,000 تومان

> آموزش زبان برای کودکان Magic English
مجموعه کامل آموزشی زبان انگلیسی Disneys Magic English یکی از برترین و پرفروشترین مجموعه های آموزشی ز ...

6,000 تومان

> آموزش ایروبیک - لاغری و تناسب اندام
اگر از وضعیت اندام خود رضایت ندارید! اگر میخواهید زیبایی اندام خود را حفظ کنید! اگر دوست دارید همیشه ...

8,000 تومان

> کارتون گارفیلد ۱ و ۲ و ۳ و ۴
کارتون گارفیلد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ در یک DVD قابل پخش در رایانه و دستگاههای پخش خانگی با کیفیت باور نکردن ...

6,000 تومان

> کارتون رئیس مزرعه 1و2و3و4و5و6
رئیس مزرعه یا حیاط حیوانات (به انگلیسی: Barnyard) نام انیمیشنی کامپیوتریست که پارامونت پیکچرز در سال ...

6,000 تومان

> آموزش فوتسال
در این نرم افزار کاملا مالـــتی مدیا قوانین,تکنیک ها و تاکتیک های این ورزش پر طرفدار با استفاده از ف ...

12,000 تومان

> آتلیه کودک Baby Atolie
فون های دیجیتالی آتلیه کودک در قالب 5 دی وی دی,شامل 450 طرح جدید آماده فون و بکگراند آتلیه دیجیتال ک ...

14,500 تومان

> قصه ها و ترانه های شاد کودکانه
همه ما دوست داریم تا کودکان مون همواره شاد و با نشاط باشند و برای تامین این مهم هزینه های زیادی رو ب ...

9,500 تومان

> یادگیری سریع انگلیسی Learn to Speak English Deluxe v10.0
یکی از جامعترین نرم افزار های آموزش زبان انگلیسی با محیطی پویا و شبیه سازی شده متناسب برای کلیه سطوح ...

7,000 تومان

> معماری داخلی - استخر و آب نما و مکانهای مذهبی
معماری یا مهرازی یعنی ارائه بهترین راه حل، چه استفاده از راه حل های گذشته، چه آفریدن راه حل جدید برا ...

8,000 تومان

> آموزش جامع تصویری گیتار بیس
عناوین این مجموعه مفید : آشنایی با ساز و لوازم جانبی آن معرفی انواع ساز گیتار باس و نحوه کوک کردن ...

9,500 تومان

> قصه های تینا 2
این مجموعه شامل داستانهای شنیدنی و پند آموز همراه با انیمیشن های جذاب میباشد عناوین این داستانها ...

5,000 تومان

> نرم افزار آموزش آشپزی آرسام
آیا شما هم ا از غذاهای تکراری خسته شده اید و می خواهید تنوع غذایی فوق العاده ای را به افراد خانواده ...

8,000 تومان

> بازی فوتبال فیفا 2012
FIFA Soccer 2012 نسخه نهایی و کامل شامل 2 دی وی دی FIFA Soccer 12 – فوتبال فیفا 2012 زیباتر و متف ...

5,200 تومان

> بازی فوتبال سوکر Pro Evolution Soccer 2012
Pro Evolution Soccer 2012 یک شبیه ساز فوتبال است که هر ساله توسط شرکت کونامی شاهد آمدن سری های جدیدش ...

5,200 تومان

> آموزش آرایش مردانه
آموزش آرایش مردانه /// این مجموعه بی نظیر شامل آموزش های ارزنده از جمله: کوتاهی مو مردانه به مدل ...

8,000 تومان

> آموزش زبان نصرت 1 و 2 به همراه تقویت حافظه
آموزش زبان نصرت 1و2 + آموزش تقویت حافظه در چهار جلسه (فقط در یک DVD) /// مجموعه آموزش زبان نصرت نی ...

8,000 تومان

داغ کن - کلوب دات کام